PH HV MM | PH HV MC

Wewnętrzny moduł PHONO dla urządzeń serii HV
Oba moduły zaprojektowane zostały specjalnie do instalacji we wzmacniaczach zintegrowanych i przedwzmacniaczach serii HV. Z tego też powodu są stosunkowo duże i mają bardzo starannie dobrane elementy obwodów. Wyróżnia je dyskretna budowa odseparowanych od siebie kanałów. Dodatkowe ekranowanie zapewnia metalowa obudowa.
Czułość wejściową modułu MM regulowana jest w ośmiu krokach, z włączonym filtrem subsonicznym lub bez niego. Dostępnych jest także szesnaście wartości pojemności wejściowej. Czułość wejściową modułu MC regulować można na dowolnym z ośmiu poziomów, w każdym przypadku z włączonym filtrem subsonicznym lub bez niego. Dostępnych jest szesnaście poziomów impedancji wejściowej. Moduły PHE-HV występują jako osobne układy dedykowane do wkładek MM lub MC.